Zde si můžete stáhnout dokumenty a data k projektu:

Obecně

Následujícími linky budete zavedeni na Wikipedii, kde se nachází aktuální přehled invazních druhů v projektovém území. Zde je možné si ve formátu PDF stáhnout mnoho užitečných informací o invazních druzích v regionu.

Pro stáhnutí jednoduše klikněte na požadovanou verzi. Na následující stránce Wikipedie klikněte v horní třetině stránky na „PDF“. V následujícím okně je potřeba pouze vybrat "načíst soubor" a obdržíte PDF, které si můžete uložit do svého počítače.

Německá verze

Česká verze

 

Přednášky 2010

Představení projektu „Management invazních druhů v Euroregionu Nisa“ na přednáškové akci Saské rozvojové banky z 22.09.10 v Nationalparkhaus Bad Schandau, pan Andreas Jedzig, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig

Prezentace na SAB 2010

Představení projektu „Management invazních druhů v Euroregionu Nisa“ na konferenci o invazních druzích v Třinci/ČR dne  22.09.2010, pan Mike Krüger, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig

Prezentace Třinec

 

Prezentace z Workshopu 2011

23.06. - 24.06. se konal první workshop k invazním druhům k probíhajícímu projektu. Ke stažení jsou prezentace:

1. Dipl.- Ing. Mike Krüger, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – obsahy na německé stránce

2. Dipl.- Ing. Martin Modrý, Liberecký kraj, Oddělení pro zemědělství a ochranu přírody – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – obsahy na české stránce

3. Dr. Moritz von der Lippe, TU Berlin – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – odborné obsahy projektu

4. Prof. Dr. Starfinger, TU Berlin – Obor nauka o ekosystémech / rostlinná ekologie – region přesahující management invazních druhů – příklad ambrozie

5. pan Janata – Metody likvidace bolševníku velkolepého v Mariánských lázních – Západní Čechy

6. Dr. Wilhelm – Pracovní skupina „Neobiota“

7. Dipl.- Ing. Martin Modrý, Liberecký kraj, Oddělení pro zemědělství a ochranu přírody – Biologická stabilizační opatření pro různá stanoviště

 

Německo-česká publikace 2011

publikace (30 stran) ke stažení.

německá část

česká část

 

Praktikum Sindy May

V rámci praktika v Plánovací kanceláři Ing. Krüger & Jedzig zkoumala studenta ekologie a ochrany přírody, Sindy May „opětovné osídlení povodňových ploch po povodni 2010“ na Nise a Mandavě.

Plakát_Sindy_May

Bakalářská práce Sindy May (velikost 12 MB)

 

Metodická doporučení

Informační leták „metodická doporučení pro zacházení s invazními druhy rostlin v zahradách

 

Zpráva o realizaci projektu 2012, 25.01.2012 v Reichenbachu

1. Dipl.- Ing. Mike Krüger, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – monitorovací zpráva

2. Dr. Moritz von der Lippe, TU Berlín – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – monitorovací zpráva

 

Přednášky 2013

Přednášky o „invazních druzích rostlin v Horní Lužici“ v rámci řady přednášek v muzeu „Humboldt- und Heimatmuseum“ Ebersbach-Neugersdorf, pan Krüger a pan Schön, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig

Prezentace Muzeum Humboldt 2013

 

Prezentace z workshopu 2013

26.09. - 27.09.2013 se konal druhý workshop o invazních druzích rostlin k realizovanému projektu. Prezentace ke stažení:

1. Dipl.- Ing. Mike Krüger, Plánovací kancelář Ing. Krüger & Jedzig – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – výsledky na německé straně

2. Dipl.- Ing. Martin Modrý, Liberecký kraj, Oddělení pro zemědělství a ochranu přírody – Mangement invazních druhů v Euroregionu Nisa – výsledky na české straně

3. Dr. Moritz von der Lippe, TU Berlin – Management invazních druhů v Euroregionu Nisa – odborné výsledky projektu

4. Dr. Doreen Schmiedel a Dr. Eckehard-Gunter Wilhelm, Pracovní skupina „Neobiota v Sasku – výskyt a rozšiřovací potenciál invazních druhů v Sasku

5. Dr. Thomas Gröger, SMUL, Referát péče o přírodu/ krajinného vývoje – Budoucí dotační možnosti v ochraně přírody

6. Dipl.- Ing. Martin Dušek, Agentura pro regionální rozvoj (ARR), Liberec – protipovodňová přírodě blízká opatření a jejich vztah k výskytu invazních druhů v krajině