Oblasti projektu

Oblasti projektu Oblasti projektu zahrnují na české straně: východní polovinu Libereckého kraje v povodí řek Nisa, Smědá a Jizera na německé straně: jižní část okresu Görlitz v povodí řek Nisa a Spree

Projektgebiet