Práce s veřejností

Pro udržitelný management invazních druhů rostlin je podpora uživatelů půdy a široké veřejnosti nutná.

Proto je hlavním úkolem projektu práce s veřejností. Díky ní má projekt upozornit na problémy invazních druhů, motivovat ke spolupráci a propagovat realizaci managementových opatření. Těchto cílů se dosáhne následujícími kroky:

  • Prezentace problémů s invazními druhy a představení managementových opatření v různých mediích (brožury, noviny, internet, popř. rádio a televize)
  • Poradenství pro třetí osoby pro podporu managementu invazních druhů, např. v rámci vzdělávacích akcí nebo poradenství jednotlivcům
  • Realizace dvou workshopů k představení a diskuzi k dosaženým výsledkům