Vědecké doprovodné výzkumy

Cílem projektu je udržitelný management problémových invazních druhů rostlin v Euroregionu Nisa. Pro splnění cíle projektu je nezbytný vědecký doprovodný výzkum. Vědecký výzkum obsahuje výzkum ekologických vlivů invazních druhů rostlin a managamentových opatření, hodnocení těchto vlivů a náročnosti managementu a úplné zmapování vybraných druhů invazních rostlin v regionu. Tak bude zaručeno, že opatření mohou proběhnout cíleně a efektivně.